Karl Iver Dahl-Madsen
Bestyrelsesformand
Produktion/salg
kidm@byportalerne.dk