Anne Beth Witte
Redaktør og fotograf
annebeth@byportalerne.dk