2019 blev et fornuftigt år for Byportalerne.dk ApS, med omsætningsfremgang og sorte tal på bundlinjen. Selskabet har nu god soliditet og en tilfredstillende likviditet. Se mere om regnskabet her.

Bruttofortjeneste, Byportalerne.dk ApS

Året bød også på et tilbagekøb af Sjællandske Mediers ejerandel, da de påtænkte synergieffekter ikke kunne implementeres. Fokus og strategien på lokale erhvervsdrivende og lokale nyhedshistorier burde grundlæggende passe godt sammen, men kunne ikke i praksis skabe den merværdi som var grundtanken.

Bestyrelsesformand Karl Iver Dahl- Madsen udtaler, ”2019 var på mange måder et fint år. Vi fik ikke helt den omsætnngsfremgang vi ønskede. Til gengæld blev der fuldt styr på produktionen og omkostningerne og ikke mindst likviditeten, som har gjort os robuste over for de udfordringer, som Coronakrisen giver.”

Direktør Signe Dahl Lumholt udtaler, ”Vi er glade for, at vi fortsat nu på 6 år har kunnet vokse, bl.a. i et marked med lokale detailhandlende, som er presset af centralisering og nu også corona-kaos. Vi oplever jævnligt nye lokale medier opstår – både nogle med et altruistisk ønske om at gøre noget for lokalsamfundet, men også nogle med en mere kynisk tilgang. Vi må bare konstatere, at vi kan fastholde og udvikle vores kundeportefølje, på trods af udfordrende tider.”