Home » Kaare Dybvad

Kaare Dybvad

kaare

Kaare Dybvad, Socialdemokraterne
Opstillet i Holbæk-kredsen
Tlf. 61 62 44 54
e-mail: kaaredybvad@gmail.com

Følg Kaare Dybvad på Facebook

Følg Kaare Dybvad på Twitter

15 spørgsmål fra Byportalerne.dk til Kaare Dybvad

1. Hvad er dine vigtigste mærkesager? Hvorfor bør man stemme personligt på dig og ikke dit parti?

At stoppe centraliseringen af vores land, som gør at mange lokalsamfund i vores region mister arbejdspladser og får sværere ved at tiltrække beboere. Man skal stemme personligt på mig, hvis man vil have en socialdemokrat, der arbejder for et mere decentralt Danmark.

2. Boligmarkedet i mange sjællandske byer er under pres – hvad bør regionen gøre for at fremme bosætning her?

Der skal sikres flere arbejdspladser – statslige og private – som er grundlaget for øget tilflytning. Derudover skal der oprettes mange flere videregående uddannelser i Region Sjælland, så vi kan holde flere unge i regionen og så vores arbejdspladser får direkte adgang til alle typer arbejdskraft. Det er en opgave regionen skal løfte sammen med regionens folketingsmedlemmer.

3. Nogle byrådspolitikere beklager sig over, at det kommunale selvstyre ofte bliver sat ud af kraft via beslutninger fra Christiansborg – hvad er din tilgang til dette?

Jeg mener, at kommunalreformen, og mange af de reformer af retsvæsen og uddannelse som fulgte efter, har fjernet beslutningskraft fra de lokale myndigheder. Det er jeg imod, både fordi jeg mener det er udemokratisk, men også fordi det betyder, at flere og flere funktioner bliver centraliseret.

4. Danmark har en af verdens største offentlige sektorer – hvor ville du skære, hvis det var nødvendigt at mindske den?

På den administrative del. Fx når man i nogle kommuner skal opgøre, hvor mange bleer man bruger på plejehjemmene, og derefter ansætter en fuldtids “blekoordinator” i stedet for at lade medarbejdernes faglighed bedømme hvem der skal have bleer på.

5. Danskerne flytter i disse år fra Folkeskolen til privatskolerne – hvad vil du gøre for at vende udviklingen?

Folkeskolerne skal sikres en ordentlig fysisk standard, og kommunerne skal arbejde for at lave bedre aftaler lokalt med lærerne, så man sikrer dygtige lærerkræfter lokalt. Derudover skal tilskuddene til private skoler sænkes, så det bliver mindre attraktivt at drive alternative skoler.

6. Mange børnefamilier beklager sig over manglende tid – er det noget der bør findes en politisk løsning på?

Arbejdsmarkedet skal indrettes, så det er muligt at have tid til sin familie. Men det er en opgave der ligger hos arbejdsmarkedets parter, ikke politikerne.

7. I år fejres 100 året for kvinders valgret. Halter ligestillingen fortsat, eller er vi som samfund gået for langt?

Ja, ligestillingen halter stadig, når kvinder på almindelige arbejdspladser er dårligere betalt end mændene. De ringest betalte jobs i vores land – fx indenfor rengøring, detailhandel eller børnepasning – er i høj grad kvindejobs, og det viser desværre, at vi ikke er så langt med ligestillingen, som vi nogle gange tror. Men ligestillingspolitikken må altid tage sit udgangspunkt i almindelige kvinders vilkår, hvis den skal være relevant.

8. Bør grænsekontrollen genoprettes og hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis politiet mener, at det kan mindske den kriminalitet, der bliver begået af udenlandske kriminelle, så kan den fint genoprettes.

9. Hvad vil du gøre for at modvirke ghettodannelsen og fremme integrationen i vores region?

Jeg mener at vores region er langt bedre til at integrere borgere med udenlandsk baggrund, end man er i de store byer. Derfor mener jeg også, at vi skal gøre det, som vi er gode til: Satse på de stærke lokalsamfund som udgangspunkt for integrationsindsatsen.

10. Er der et reelt trusselsbillede mod NATO fra eksempelvis Rusland, Kina, Islamisk Stat – ser du et behov for, at NATO opruster?

Ikke militært. Vi har rigeligt med våben indenfor NATO rent militært.

11. Ønsker du et tættere samarbejde i EU, med eksempelvis afskaffelse af de danske forbehold – hvorfor/hvorfor ikke?

Jeg ønsker at afskaffe retsforbeholdet, fordi det står i vejen for vores europæiske samarbejde med andre politimyndigheder.

12. Hvad vil du gøre for at bekæmpe den stigende kriminalitet?

Kriminaliteten er ikke stigende, men derimod faldende, hvilket vi blandt andet kan takke vores nuværende regering. Men generelt mener jeg, at der skal mere uniformeret politi på gaden.

13. Hvad synes du Danmark skal gøre for at forhindre menneskeskabt global opvarmning?

Vi skal gå foran og sikre, at vi gør vores energiproduktion uafhængig af olie og gas, ligesom vi skal nedbringe vores udslip gennem brug af ny teknologi.

14. Bør det være billigere eller dyrere at køre over Storebæltsbroen?

Billigere.

15. Hvad er dine favoritsteder i vores region?

Tuse Næs er et af de flotteste steder i landet, men jeg er også rigtig glad for naturområderne omkring Rye eller ved Sorø. Et andet favoritsted er Roskildes bymidte med Domkirken og de mange flotte huse og gader.