Samarbejde om oplysningskampagner

Rådgivningen fra EnergiTjenesten bliver blandt andet finansieret af et årligt tilskud fra Energifonden, der administreres af Dansk Energi, samt af eksterne konsulentopgaver og informationskampagner, som ikke er inkluderet i denne bevilling. Man har for eksempel kørt en kampagne for Energistyrelsen, hvor EnergiTjenesten arbejdede sammen med Teknologisk Institut og COWI. Kampagnen fokus var, hvordan man bedst rådgiver borgerne om mulige alternative kilder til varmeforsyning, når oliefyret skal udskiftes.