Pædagogiske principper

Høng Erhvervsskole arbejdes der ud fra fem grundlæggende værdier: Anerkendelse, Relationer, Omsorg, Dannelse og Struktur.

  • Det enkelte individ skal ses, høres og anerkendes, som den man er. Følelserne anerkendes, mens konsekvensen som de medfører ikke nødvendigvis accepteres.
  • Gode relationer er den nødvendige forudsætning for udvikling og læring hos den enkelte. Relationer støtter, inspirerer og hjælper til øget trivsel, livsglæde og velvære.
  • Omsorg er at være til stede psykisk og fysisk, at støtte og vejlede i stort og småt uden at krænke den enkeltes integritet.
  • Dannelse forstås som at kende sig selv, og hvordan man står i forbindelse med sine medmennesker og den større omverden.
  • Strukturen er de rammer, som institutionen bevidst har etableret. Det er et værktøj, der understøtter hverdagen, og de skal være realistiske og velbegrundede.