Nyt fra Byportalerne

Åben og pålidelig

Slagelse Tømreren baserer sin forretning på fem kerneværdier, som medarbejderne i det daglige arbejder efter. Det er Åbenhed, Pålidelighed, Faglighed, Social Ansvarlighed og Bæredygtighed. Åbenhed over nye muligheder og over for kunden og kollegaerne. Hvis noget ikke kan lade sig gøre, siges det åbent og ærligt til kunden, og der […]

Read More

Nye tider, nye muligheder

Mange ting er blevet gjort enklere, når vi i hverdagen kan gøre brug af den nye computerteknologi. Forbindelsen til andre mennesker gennem e-mails og hjemmesider gør det let at holde kontakten ved lige. Det er også muligt på flere og flere områder at handle på Internettet på en enkel og […]

Read More

Dit budskab på en bil

Reklamecentret udfører mange dekorationer af alle slags vogne, uanset om du skal have hele bilen udsmykket eller kun dele af den. Bildekoration er for virksomheder en meget effektiv måde at få deres budskaber placeret rundt om i bybilledet. Bilen er en levende reklamesøjle, der konstant flytter sig, men hele tiden […]

Read More

Attraktive faciliteter

Det Røde Tårn har siden 1997 været hjemsted for Slagelse Kunstforenings udstillinger. Det ligger helt i centralt i byens centrum i Træskogården mellem Schweizerpladsen, VestsjællandsCentret og Slagelse station. Nærmeste nabo er Slagelse Musikhus, mens genboen er Panorama; byens biograf. Tårnet var oprindeligt elværkets gamle kedeltårn, hvor man fjernede kedelen og […]

Read More

Moderne erhvervskøreskole med god stemning

Det at tage et erhvervskørekort med en mængde teori og praktik bag rattet kan for nogle godt lyde som at blive sat tilbage i tiden til dengang, hvor der skulle terpes tyske verber og skrives dansk stil. En erhvervskøreskole rummer naturligvis en skolebænk, men også en hel masse andet. Og […]

Read More