Nyt fra Byportalerne

Sorø og Slagelse Tømrer Entreprise

Sorø og Slagelse Tømrer Entreprise udfører alle slags tømrer- og snedkeropgaver samt tagarbejde i Sorø, Slagelse og omegn. Tømrermester Carsten Nøhr Andersen har mange års erfaring og sætter en stor ære i at løse lokale opgaver. Han har bevidst valgt at drive en mindre tømrervirksomhed bestående af fem mand for […]

Read More

Samarbejde om oplysningskampagner

Rådgivningen fra EnergiTjenesten bliver blandt andet finansieret af et årligt tilskud fra Energifonden, der administreres af Dansk Energi, samt af eksterne konsulentopgaver og informationskampagner, som ikke er inkluderet i denne bevilling. Man har for eksempel kørt en kampagne for Energistyrelsen, hvor EnergiTjenesten arbejdede sammen med Teknologisk Institut og COWI. Kampagnen […]

Read More

Pædagogiske principper

På Høng Erhvervsskole arbejdes der ud fra fem grundlæggende værdier: Anerkendelse, Relationer, Omsorg, Dannelse og Struktur. Det enkelte individ skal ses, høres og anerkendes, som den man er. Følelserne anerkendes, mens konsekvensen som de medfører ikke nødvendigvis accepteres. Gode relationer er den nødvendige forudsætning for udvikling og læring hos den […]

Read More

Gods i tre generationer

Saltofte Gods og Saltoftehus ejes og drives af Niels og Birgitte Boserup – 3. generation af slægten Boserup på Saltofte Gods. Saltofte Gods dyrker brødhvede, frøgræs, rug til brød, byg til malt og raps til rapsolie. Konferencecentret Saltoftehus kunne i 2015 fejres 10 års fødselsdag. Det succesrige opholdssted er startet […]

Read More

Kvalitetsprogrammer med gode vilkår

Sådan en organisation finder vi syd for Roskilde i den lille landsby Snoldelev, som ligger til højre, når du kommer fra Køge, cirka halvvejs mod Roskilde og ikke langt fra Roskilde Lufthavn. Interstudies startede som en hobby, inspireret og drevet af lysten til at hjælpe unge mennesker med at finde […]

Read More