Nyt fra Byportalerne

Samarbejde om oplysningskampagner

Rådgivningen fra EnergiTjenesten bliver blandt andet finansieret af et årligt tilskud fra Energifonden, der administreres af Dansk Energi, samt af eksterne konsulentopgaver og informationskampagner, som ikke er inkluderet i denne bevilling. Man har for eksempel kørt en kampagne for Energistyrelsen, hvor EnergiTjenesten arbejdede sammen med Teknologisk Institut og COWI. Kampagnen […]

Read More

Pædagogiske principper

På Høng Erhvervsskole arbejdes der ud fra fem grundlæggende værdier: Anerkendelse, Relationer, Omsorg, Dannelse og Struktur. Det enkelte individ skal ses, høres og anerkendes, som den man er. Følelserne anerkendes, mens konsekvensen som de medfører ikke nødvendigvis accepteres. Gode relationer er den nødvendige forudsætning for udvikling og læring hos den […]

Read More

Gods i tre generationer

Saltofte Gods og Saltoftehus ejes og drives af Niels og Birgitte Boserup – 3. generation af slægten Boserup på Saltofte Gods. Saltofte Gods dyrker brødhvede, frøgræs, rug til brød, byg til malt og raps til rapsolie. Konferencecentret Saltoftehus kunne i 2015 fejres 10 års fødselsdag. Det succesrige opholdssted er startet […]

Read More

Kvalitetsprogrammer med gode vilkår

Sådan en organisation finder vi syd for Roskilde i den lille landsby Snoldelev, som ligger til højre, når du kommer fra Køge, cirka halvvejs mod Roskilde og ikke langt fra Roskilde Lufthavn. Interstudies startede som en hobby, inspireret og drevet af lysten til at hjælpe unge mennesker med at finde […]

Read More

Åben og pålidelig

Slagelse Tømreren baserer sin forretning på fem kerneværdier, som medarbejderne i det daglige arbejder efter. Det er Åbenhed, Pålidelighed, Faglighed, Social Ansvarlighed og Bæredygtighed. Åbenhed over nye muligheder og over for kunden og kollegaerne. Hvis noget ikke kan lade sig gøre, siges det åbent og ærligt til kunden, og der […]

Read More