Home » Kisser Franciska

Kisser Franciska

Kisser Franciska, Liberal Alliance
Tlf. 21 91 74 53
e-mail: kile@ringsted.dk

Kisser

Følg Kisser Franciska på Facebook

Følg Kisser Franciska på Twitter

 

15 spørgsmål fra Byportalerne.dk til Kisser Franciska

1. Hvad er dine vigtigste mærkesager? Hvorfor bør man stemme personligt på dig og ikke dit parti?
Sæt folkeskolen fri – vi skal have tilliden tilbage til lærerne og kvaliteten op i undervisningen. Vi skal have bedre uddannelse til lærere, og så skal vi kikke på hvad det er som friskolerne kan – vi skal lære af dem, de laver ofte en bedre skole for færre penge.

Frihed til at være den du er og frihed til at vælge det der fungerer for dig. Lavere skat og fjernelse af registreringsafgiften.

Man skal stemme personligt på mig, fordi man vil se en kvinde i Folketinget som har arbejdet hele sit liv – prøvet op og nedturene med arbejdsløshed. Og ansættelse i både det offentlige, men dog flest år i det private. Sæt X ved mig, fordi du ønsker politik med jordforbindelse og sund fornuft , så vi kan få bragt Borgen til Provinsen

2. Boligmarkedet i mange sjællandske byer er under pres – hvad bør regionen gøre for at fremme bosætning her?
For det første ser jeg regionen som fuldstændig overflødig. Men når det så er sagt så skal vi være oppe på mærkerne og prøve at samarbejde kommunerne imellem. Vi skal gøre det attraktivt for virksomheder og familier at bosætte sig i området. Vi skal have gode transport muligheder, og det er afgørende at den nye timedrift stopper i Ringsted.

3. Nogle byrådspolitikere beklager sig over, at det kommunale selvstyre ofte bliver sat ud af kraft via beslutninger fra Christiansborg – hvad er din tilgang til dette?
Jeg har selv siddet i snart 10 år i kommunalbestyrelsen i Ringsted og det er sandt at vores indflydelse er stærkt reduceret. Men det samme gælder jo efterhånden Folketinget op mod EU, og det er et skråplan som vi skal arbejde os ud af. Decentralisering er klart at foretrække for med medbestemmelse følger ansvar og med ansvar følger engagement.

4. Danmark har en af verdens største offentlige sektorer – hvor ville du skære, hvis det var nødvendigt at mindske den?
Vi skal være langt mere effektive – vi skal have flere varme hænder og langt færre kolde. Dvs. vi skal fjerne en masse papirnussere, der sidder og administrerer vanvittige love og regler og forordninger. Så lad os starte med at give friheden tilbage til medarbejderne, der har borgerkontakt og aflaste dem for alt kontrol tyranni.

5. Danskerne flytter i disse år fra Folkeskolen til privatskolerne – hvad vil du gøre for at vende udviklingen?
Det er ikke umiddelbart nødvendigt at vende denne udvikling, men skal vi have en folkeskole som forældrene vil vælge til deres børn, så skal vi starte med at give den fri. Dvs. lade skoleledere og lærere have ansvar og frihed til at skabe den skole der fungerer for dem. Højere uddannelse til lærerene.

6. Mange børnefamilier beklager sig over manglende tid – er det noget der bør findes en politisk løsning på?
Ved at sænke skatten og ikke betale skat af de første 7000 kr. de tjener hver måned kan man give langt større mulighed for at vælge livet som forældre til.. Derved vil det give bedre muligheder for at leve et liv i balance med børn.

7. I år fejres 100 året for kvinders valgret. Halter ligestillingen fortsat, eller er vi som samfund gået for langt?
Ligestilling gælder begge veje – og ja, vi er gået for langt, når vi pålægger kvoter og lignende for at få kvinder ind i bestemte fag eller bestyrelser. Men respekt for det store arbejde der er gjort de sidste 100 år.

8. Bør grænsekontrollen genoprettes og hvorfor/hvorfor ikke?
Nej, vi skal ikke genoprette grænsekontrollen. Vi skal have ægte politi på gaderne. Vi skal have åbne grænser og lukkede kasser. Dermed får vi kun indvandring der vil bidrage, og ikke folk der vil snylte på vores velfærd

9. Hvad vil du gøre for at modvirke ghettodannelsen og fremme integrationen i vores region?
Håndholdt indsats er bevist virker. Vi har årtiers forfejlet integrationsindsatser bag os, og vi kan og skal gøre det bedre. Jeg vil stille krav og øge uddannelsesniveauet, således at det ikke er normalt at blive forsørget af staten. Skabe arbejdspladser så der er arbejde til de lavt uddannede og ufaglærte.

10. Er der et reelt trusselsbillede mod NATO fra eksempelvis Rusland, Kina, Islamisk Stat – ser du et behov for, at NATO opruster?
Nato er en nødvendighed, men vi bør ikke blindt deltage i udenlandske aktioner – vi må vurdere hvert enkelt trusselsbillede og ud fra dette træffe en beslutning

11. Ønsker du et tættere samarbejde i EU, med eksempelvis afskaffelse af de danske forbehold – hvorfor/hvorfor ikke?
EU har alt for stor indflydelse på Danmark, og vi skal så absolut arbejde i den modsatte retning.

12. Hvad vil du gøre for at bekæmpe den stigende kriminalitet?
Hurtigere domsafsigelser og ingen ”mængderabat” på straffe, og så må vi have større fokus på forebyggelse, som skal starte tidligt, her er SSP et rigtig godt eksempel. Og igen uddannelse og arbejde er den bedste forebyggelse for kriminalitet.

13. Hvad synes du Danmark skal gøre for at forhindre menneskeskabt global opvarmning?
Vi skal arbejde hen mod at spare på energi og fremme forskning og udvikling af ny teknologi. Vi skal bare være langt mere skarpe på økonomi og se vores løsninger som fornuftige i globalt syn. Så skal vi lave mere grøn fornuft frem for en masse snak og feelgood politik.

14. Bør det være billigere eller dyrere at køre over Storebæltsbroen?
Det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen, den er for længst betalt.

15. Hvad er dine favoritsteder i vores region?
Min hjemegn mellem Ringsted og Faxe/Haslev er klart min favorit . Men vi er meget privilegerede at have mange skønne steder og da jeg har kørt motorcykel i mange år, kender jeg rigtig mange skønne småveje og pletter der er et besøg værd. Og de findes i Odsherred såvel som på Falster eller på Møn. Jeg er til by og til land og til købstad og meget gerne til vand. Så er det jo bare perfekt at bo midt i mulighederne i Ringsted med tæt til det hele.