Home » Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen
Tlf. 33 37 42 25
e-mail: brian.mikkelsen@ft.dk

Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti.
facebook.com/mikkelsen.brian
twitter.com/brianmikkelsenc

15 spørgsmål fra byportalerne.dk til Brian Mikkelsen

1. Hvad er dine vigtigste mærkesager, og hvorfor skal vi stemme på dig personligt og ikke dit parti?

Mine mærkesager er et mere trygt Danmark med effektiv terrorbekæmpelse, bedre vilkår for familierne gennem lavere skat på arbejde, bedre uddannelser med mere selvbestemmelse og et tryggere Danmark gennem en hårdere kurs over for kriminalitet – især personfarlig kriminalitet og de mange indbrud.

 

2. Boligmarkedet i mange sjællandske byer er under pres – hvad bør regionen gøre for at fremme bosætningen her?

Regionen har rigtigt meget at byde på allerede, og derfor tror jeg, at den mest effektive håndsrækning kommer fra Christiansborg. For bosætning hænger ofte sammen med arbejdspladser. Vi skal sikre, at det bliver attraktivt at bo i området, selvom man skifter arbejdsplads til Storkøbenhavn eller Fyn, og det kan vi blandt andet gøre ved at gøre det billigere at være bilist og togpendler.
Vi skal også sikre by- og erhvervslivet bedre vilkår gennem lavere skat og lettere virksomhedsoverdragelse, så det bliver nemmere at drive virksomhed.
For Sjælland er jo allerede skønt, men det skal være lettere at bo og arbejde her.

 

3. Nogle byrådspolitikere beklager sig over, at det kommunale selvstyre sættes ud af kraft via beslutninger taget på Christiansborg – hvad er din tilgang til dette?

At de i visse tilfælde har ret. Der er generelt for stor detailstyring fra politisk hånd. Mange kommuner vil kunne vinde på en mindre rigid politisk styring og på at kunne få services leveret fra flere forskellige leverandører. Der kan de endda spare penge og skabe arbejdspladser i det private.

 

4. Danmark har en af verdens største offentlige sektorer – hvor ville du skære, såfremt det var nødvendigt at mindske denne?

Vi ser jo nogle helt groteske eksempler på, at voldsmænd og voldtægtsforbrydere får dyre gaver af staten til jul, og jeg er lodret imod at indsatte får denne luksusbehandling, hvor de bliver sendt på skiture og kan få dykkercertifikat. Så der kan sagtens skæres af ideologiske årsager, fordi der er noget, man ikke vil finde sig i som borgerligt menneske. Men de store penge til eksempelvis et bedre sundhedsvæsen finder vi ved at stoppe den evige stigning i de offentlige udgifter.

 

5. Danskerne flytter i disse år fra folkeskolen mod privatskoler – hvad vil du gøre for at vende udviklingen?

Det skal være langt mere attraktivt at gå i folkeskole, og det bliver det kun, hvis forældrene får lov til at bestemme mere over deres egne børn. Den mulighed har de jo i privatskolerne, og den er attraktiv.
At børnene nu er nødt til at droppe fritidsaktiviteterne for at kunne gå i tvungen lektiecafé er et udtryk for politisk systemtænkning, hvor man prøver at proppe alle børn i samme kasse. Det duer ikke, for det er ikke bedst for børnene, og mange forældrene vælger derfor folkeskolen fra.

 

6. Mange børnefamilier beklager sig over manglende tid – er det noget, der bør findes en politisk løsning på?

Familierne vil få mere tid med deres børn, hvis de selv bestemte mere over dem, i stedet for at nogle politikere, som ikke kender dem personligt, skal diktere, hvornår det er bedst for dem at læse lektier.

 

7. I år fejres 100-året for kvinders valgret. Halter ligestillingen fortsat, eller mener du, at vi som samfund er gået for langt?

Det er vigtigt at skelne mellem ligestilling og ens resultater. Vi er jo nået langt når det kommer til, at alle mænd og kvinder må stemme, arbejde og være frie mennesker. At vi alle forvalter friheden forskelligt, betyder så at vi ikke ender med samme resultater over hele linjen. Men det vigtigste er, at man gør det, man har lyst til.

 

8. Bør grænsekontrollen genoprettes, hvorfor/hvorfor ikke?

Vi stemte selv for en øget kontrol i VK-regeringen, og den har regeringen fjernet. Men det var gennem skjult kontrol og uanmeldte stikprøver.

 

9. Hvad vil du gøre for at modvirke ghettodannelsen og fremme integrationen i vores region?

Vi skal have nærpolitistationer i de belastede områder – det gælder for hele landet, og den skal følges af dansk kultur. Jeg tror, at vi ville se bedre resultater for lille Ahmed og Fatima, som er kommet hertil, hvis de går til spejder eller fodbold sammen med en masse danske børn i deres fritid. Det er jo sådan vi andre bliver rystet sammen.

Så det er en kombination af synligt politi og integration ved at vise folk, hvad dansk kultur er. Der kan jo være mange forestillinger om, hvad politiet er for nogle, og vi kan lige så godt punktere alle myterne ved at vise dem vores dygtige og venlige politi.

 

10. Er der et reelt trusselsbillede mod NATO fra eksempelvis Rusland, Kina eller Islamisk Stat – ser du evt. et behov for, at NATO opruster?

Det vil være en fejl at undervurdere Rusland med den fremfærd, de har vist den seneste tid. Jeg går bestemt ind for, at vi styrker vores samarbejde med resten af NATO. Det har vi også sat penge af til, for vi borgerlige går ind for en forsvarsalliance, hvor det er én for alle og alle for én.

 

11. Ønsker du et tættere samarbejde i EU, med afskaffelsen af en eller flere forbehold eksempelvis – hvorfor/hvorfor ikke?

Det er et relevant spørgsmål, for vi står jo foran en afstemning om retsforbeholdet. Jeg mener, at vi selv skal bestemme vores flygtninge- og indvandrerpolitik. Men vi skal kunne indgå i kriminalitetsbekæmpelsen på tværs af lande, og det kræver at vi afskaffer retsforbeholdet, så dén del er værd at være med i.

 

12. Hvad vil du gøre for at bekæmpe den stigende kriminalitet?

Flere ressourcer til politiet og højere straffe – især indbrud, hvor vi halter alvorligt efter vores nabolande. Det skal også være muligt at kunne bruge et fradrag, når man indbrudssikrer sit hjem. Men kriminalitet er også et spørgsmål om moral og opdragelse, og der må vi tillade os at have høje forventninger og krav til hinandens opførsel.

 

13. Hvad synes du, Danmark skal gøre for at forhindre de menneskeskabte klimaforandringer?

Første skridt imod løsninger på globale problemer er altid at erkende problemets omfang. Vi kan ikke løse klima- eller større miljøproblemer alene. Det skal vi løse i fællesskab med andre lande. At vi drukner os selv i reguleringer hjælper ikke noget, hvis klodens øvrige lande ikke er med.

 

14. Bør det være billigere eller dyrere at rejse over storebæltsbroen?

Billigere.

 

15. Hvad er dine favoritsteder i regionen?

Jeg har selv boet i Holbæk, mine to døtre er født i Holbæk, så Isefjorden vender jeg altid tilbage til.